Ledelse

Hver af de fire enheder har en forskningsleder, som også er praktiserende læge.

•      Forskningsleder Susanne Reventlow, København

•      Forskningsleder Jens Søndergaard, Odense

•      Forskningsleder Per Kallestrup, Aarhus

•      Forskningsleder Janus Laust Thomsen, Aalborg

 

Organisation

Forskningsenhederne er placeret på de fire danske universiteter, der udbyder læge­uddannelse: København, Odense, Aarhus og Aalborg. Her indgår enhederne i et fælles akademisk miljø med universiteternes afdelinger for almen medicin.

•      Forskningsenheden for Almen Praksis i København

•      Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

•      Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

•      Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg

 

Ansatte

Hver enhed har en fast stab af videnskabeligt og teknisk-administrativt personale. Derudover er der ansat seniorforskere, ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og TAP-personale til konkrete forskningsprojekter.

Almenmedicinere udgør grundstammen i forskergrupperne, men enhedernes tværfaglige miljø omfatter også fx andre sundhedsprofessionelle, statistikere, antropologer og psykologer.