Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet. Cirka 90 % af borgernes kontakter bliver håndteret i almen praksis. De mange beslutninger bør træffes på et viden­skabeligt grundlag. Her spiller forskningsenhederne for almen praksis en afgørende rolle.

Organisationen af almen praksis og samarbejdet med hospitaler og det øvrige sundheds­væsen bør også bygge på solid viden – blandt andet den viden, som skabes gennem enhedernes forsknings­aktiviteter.

Forskningsenhederne skal ifølge vedtægterne udføre forskning i almen praksis og sundheds­væsnet i øvrigt. Desuden rådgiver forskningsenhederne praktiserende læger og andre, der ønsker at gennemføre forskningsprojekter inden for almen medicin.

 

AKTUELT: Temadag torsdag den 30. januar 2020 - Aflyst pga. for få deltagere
Forskningsfonden for Almen Praksis og de fire almenmedicinske forskningsenheder afholder den årlige temadag, hvor der sættes fokus på almenmedicinske mærkesager og udfordringer. Yderligere oplysninger og tilmelding